Certifikace

 

 


 

Od roku 2001 splňovala společnost požadavky normy ISO 9001:2000. 

V roce 2002 byla certifikace provedena při pravidelném reauditu dle požadavků normy roku 2000 a byla rozšířena také na výrobu a poskytované služby. Výsledkem bylo získání vyššího stupně certifikace ISO 9001:2000.

V roce 2009 při dalším pravidelném reauditu byla certifikace provedena dle požadavků normy roku 2008 - stupeň certifikace ISO 9001:2008.

V druhé polovině roku 2017 bude certifikace, v rámci prodlužovacího auditu, provedena dle požadavků normy roku 2015. Výsledkem bude získání vyššího stupně certifikace ISO 9001:2015.


Systém řízení jakosti je pravidelně recertifikován od roku 2001 společností TÜV NORD Praha. Volba této nejprestižnější a nejnáročnější certifikační společnosti vycházela ze strategického záměru společnosti KEBEK, kterým je udržování, oslovení a zisk nových významných a strategických zákazníků z oblasti strojírenského, energetického, dřevozpracujícího a stavebního průmyslu. Abychom byli připraveni na náročné požadavky této skupiny zákazníků, zvolili jsme tuto nejnáročnější cestu - RW TÜV. Zavedení procesního modelu řízení bylo jednoznačně nejvhodnějším způsobem, jak tyto cíle aplikovat do praktického chodu společnosti.

Systém řízení jakosti je v celé společnosti zpracován procesně tak, aby bylo možné sledovat a měřit parametry, ukazatele a rizika jednotlivých činností (procesů). Měření kvality parametrů procesů umožňuje sledovat a především řídit kvalitu všech základních pilířů, na kterých je postavena spokojenost našich zákazníků. Jedná se o kvalitu obchodních transakcí, kvalitu produktu, kvalitu obchodního a technického poradenství a kvalitu poskytovaných služeb.


Parametrické řízení procesů

 

Přechodem na nový informační systém společnost docílila velmi těsného navázání definovaných procesů a pracovních postupů implementovaných do IS. Informační systém poskytuje přímo výstupy v podobě parametrů jednotlivých procesů v časových řadách umožňujících detailní sledování parametrů jejich trendů a odchylek. Na základě těchto reportů je rychle a přesně identifikovatelná příčina a rozhodnuto o optimalizaci konkrétního procesu. I proto výsledná služba pro zákazníky byla neustále zkvalitňována a to při současném snižování nákladů.